Заснування підприємства (1991)
Фірма «Панда»
Історія

Фірма «Панда» була заснована у 1991 році як приватне підприємство і займалась торгівлею продуктами хар­чування, промисловими това­рами, встановленням газо­балонної апаратури на авто­мобілі та заправкою авто­мобілів газом.

Встановлення лінії розливу (1995)
Стратегія
Виробництво безалкогольних напоїв

У 1995 році «Панда» вста­новила виробничу лінію та розпочала випуск газованих безалкогольних напоїв.
Стратегічною метою постав­лено створення продуктів, як для своїх дітей – безпечних, смачних, доступних.

Перші кроки (1996)
Перші кроки
Підприємство на межі виживання

Як виявилось, це не так просто. У 1996-му році відсутність досвіду вироб­ництва з одного боку, та розпорошення ресурсів на інші бізнеси з другого, призводять підприємство до межі виживання.

Єдиний бізнес компанії (1997)
Виробництво
Єдиний бізнес компанії

У 1997 році прийнято рішення сконцентруватися на вироб­ництві та згорнути всі інші види діяльності. З того часу виробництво безалко­голь­них напоїв та мі­не­раль­ної води «Караван» – єдиний бізнес компанії. Всі ресурси зосе­реджуються на вдоско­на­лен­ні виробничих про­це­сів. Під­вищується ефек­тив­ність ви­роб­ництва, що дає можливість вико­ристо­ву­ва­ти якісну сиро­вину для напоїв, водночас підтри­муючи доступні ціни.
У тому ж 1997 році вироб­ництво вперше стає беззбитковим.

Вдосконалення якісних характеристик (1999)
Вдосконалення
Напої «Караван»

У 1999 році підприємство починає випуск природної столової води.
Попит поступово зростає, вимагаючи відповідного збільшення потужності та реконструкцій виробництва.
Паралельно проводиться вдосконалення якісних характеристик напоїв «Караван». Спочатку всі ідентичні натуральним ароматизатори замінюються на натуральні.

Соковмісні напої (2001)
Опановуємо
Соковмісні напої

У 2001-му році ми опановуємо виробництво соковмісних напоїв і, поряд з лимонадними, починаємо виробляти напої з дода­ван­ням концентро­ва­ного яблучного соку.

Високотехнологічна виробнича лінія Krones (2007)
Високотехнологічна
Виробнича лінія

У 2007 році, встановивши нову високотехнологічну виробничу лінію Krones, фірма «Панда» звільняє напої «Караван» від консер­ван­тів. У 2010 році підприємст­во одним з перших в Україні переходить на скорочений формат горла пляшки стан­дарту 18/81, суттєво зни­зивши вагу (і вартість) тари.

Нова стратегія маркетингу (2010)
Маркетинг
Нова стратегія маркетингу

Видаляються не тільки зайвий матеріал, але й «зайві» види діяльності та активи. У тому ж 2010-му році скасовується діяльність з активних прода­жів – всі види просування, реклами та супроводження про­дукції. Виробництво по­чинає працювати під замов­лення, уникаючи додаткових витрат на складування та зберігання готової продук­ції. Одночасно скорочуються управлінський, адміністра­тивний і торговий персонал, складські приміщення, залиш­ки сировини та матеріалів.

Збагачення соками (2011)
Напої
Збагачення соками

Звільнені ресурси спрямо­вуються на зниження цін та підвищення якості продукції. Впродовж 2011 року ціни на продукцію знижуються п’ять разів поспіль, водночас солодкі напої збагачуються соками відповідних плодів: яблука, груші, лимону, ви­нограду. У 2013 році вироб­ництво звільняється від ли­монної кислоти на користь соку лимону та лайму. Напої «Караван» стають м’якшими, природ­ні­ши­ми, делікат­ні­ши­ми і доступ­ні­ши­ми за ціною.

Якість та ціни
Унікальні
Якість та ціни

В сукупності всі ці заходи дають можливість виробляти унікальну за своїм якісним складом продукцію та підтримувати унікальні для такої продукції ціни.